02155259297

برش لیزر فیبر چیست

در این مقاله قصد داریم فناوری برش لیزر فیبر را توضیح دهیم. لیزر‌ها در دو دسته طبقه بندی می‌شوند و در واقع، دو فناوری اصلی برای آن‌ها وجود دارد. اولین فناوری، لیزر گازی یا همان CO2 و دومین فناوری، لیزر حالت جامد می‌باشد. خود فناوری لیزر حالت جامد هم به سه دسته زیر...