02155259297

برش لیزر فیبر چیست

در این مقاله قصد داریم فناوری برش لیزر فیبر را توضیح دهیم. لیزر‌ها در دو دسته طبقه بندی می‌شوند و در واقع، دو فناوری اصلی برای آن‌ها وجود دارد. اولین فناوری، لیزر گازی یا همان CO2 و دومین فناوری، لیزر حالت جامد می‌باشد. خود فناوری لیزر حالت جامد هم به سه دسته زیر...

کاربرد برش لیزر در لوارم خانگی

امروزه دستگاه‌های برش لیزر، در صنعت‌های مختلف موجود در دنیا، به طور بسیار گسترده کاربرد دارند و هر روز هم به میزان استفاده از آن‌ها در صنعت‌های مختلف افزوده می‌شود. از دستگاه های برش لیزر، برای ساختن تجهیزات و لوازم پزشکی، ساختن قطعات مختلف خودرو، برای کارهای ساختمانی...